Friday, April 18, 2008

Olympic Fun Run

Men Open

1) 69 - Lee Tiong Hoo
2) 70 - Tan Kean Peng
3) 71 - Wan Chee Seng
4) 277 - Lee Kah Hong
5) 278 - Chua Sang Cheng
6) 279 - Thium Keng Meng
7) 280 - Phuah Phuay Leong
8) 281 - Chuah Zhi Qian
9) 282 - Chua Chin Yeong
10) 283 - Sim Eng Guan
11) 284 - Fan Weng Chong
12) 285 - Ong Kok Keong

Women Open
1) 3121 - Ng Wen Dee
2) 3122 - Chan Yee Tein
3) 3123 - Wan Muzniza
4) 3124 - Fu Sue Lynn
5) 3125 - Ng Wai Teng
6) 3126 - Alice Tan
7) 3127 - Nicole Hong
8) 3128 - Ooi Shin Looi
9) 3129 - Siti Aishah

1 comment:

triplesaber said...

Hi,
Do u have any photos of Wan Muzniza during the Fun RUn event, please? Im her long lost friend from high school, been wondering how is she now.
Thanks!
Bil